ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿಜೇತರು 2019-20

ಸಿ.ಆರ್.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಆರ್.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊವ್ಮಮಗ ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಚಾರ್ ರವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿಜೇತರು:
1. ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್. ವಿ
2. ವರುಣ್. ಪಿ.ಕೆ. 

ಚಂಪಕಮ್ಮ ಸಿ.ಆರ್.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಚಂಪಕಮ್ಮ ಸಿ.ಆರ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಎತಿರಾಜ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
1. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಆರ್ 

ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮದಾಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮದಾಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್, ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯಾ ರಾಮದಾಸ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಎಚಿಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
1. ಲಾವಣ್ಯ. ಡಿ.ಎಲ್. 

ಎನ್.ಜಿ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಜಿ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಇಸವಿ 2006 ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಕೆಳಕಂಡ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್
ಶಶಿಧರ. ಟಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಜಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ಧನುಶ್. ಕೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5
ಚಂದ್ರಿಕ. ವಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5
ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಟಿ.ಡಿ
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5
ಗೋಪಿನಾಥ್. ಸಿ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5

ಮನೋಜ್. ಎಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5


ಮಾರುತಿ ಭಜನ ಮಾಲಾ ಬೃಂದಂ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಳಕಂಡ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು :
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್
ಚಂದು. ಪಿ.ಎನ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ಕಾರ್ತಿ‍ಕ್. ಡಿ.ಟಿ
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಎಸ್.ಬಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ವರುಣ. ಜಿ.ಎ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3
ಲಾವಣ್ಯ. ಜಿ..ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3


ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು
1. ಸುಷ್ಮ. ಪಿ.   5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್.
2. ಭಾನುಪ್ರಿಯ. ವೈ. 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್.ಎಸ್. ಪರಿಮಳಾ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. ಸತ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ
ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಡಾ. ಎಲ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಮ್.ಎಸ್. ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗೆ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್.ಎಸ್. ಪರಿಮಳಾ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. ಸತ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ:
1. ಭರತ್. ಬಿ.ಆರ್. 2.  ರಶ್ಮಿ. ಎ.ಎಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿ. ಹೇಮಲತ  ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ   ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ ಇವರು   ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗೆ)

1. ಚೇತನ್ .ಸಿ  2. ಕುಸುಮಾ. ಕೆ.ವೈ.


ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ್ ರಾಮಾನುಜಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2019-20

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:

  1. ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ ರಾಮಾನುಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂ. 36000.00 / -
  2. ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರು ರೂ. 20000.00 / -
  3. ಅನಾಮಧೇಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಅಮೆರಿಕದ ದಾನಿ ರೂ. 20000.00 /

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ನರಸಿಂಹನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಇ.ಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 76,000 / - @ ರೂ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ 38 (24 ಬಾಲಕಿಯರು + 14 ಬಾಲಕರು) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2000 / - ರೂ. ಕೊಡಲಾಯಿತು.


ಎಂಇಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 56