ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಕೆ

ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಕೆ. ವರದಿ 


ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಕೆ.ಯು  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ,   ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಬೋಧನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ 56
2ಡುವಾಡಿಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನ: ಶಾಸ್ತ್ರ
21
3ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ 38
4ರಿವೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆಗಳು 29
5ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ 14
6ರಿವೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆಗಳು 09
7ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ 38

ಮೊತ್ತ 205

ಕುಮಾರ್
ಸಿ.ಇ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್