ಸಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ವರದಿ 2017

ಸಂಖ್ಯೆತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರುಅವಧಿಸ್ಥಳಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್01-04-2017 ನಿಂದ 30-05-2017ಎಮ್.ಇ.ಐ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್18
2ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್01-06-2017 ನಿಂದ 30-10-2017ಎಮ್.ಇ.ಐ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್22
3ಬ್ಯೂಟೀಷಿಯನ್01-04-2017 ನಿಂದ 30-05-2017ಎಮ್.ಇ.ಐ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್18


ಮೊತ್ತ
58


ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೆÇೀರ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ / ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣ.
  1. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ,  ಹಾಗೂ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 25 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ U್ಷ್ರಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

  2. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನ್ನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಂಗಲದ ಮನ್ನೆ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 2017 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು..

  3. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ (ಮಳೆ ಕುಯಿಲು) ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಮ್.ಇ.ಐ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 28.9.2017 ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು

  4. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಢಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಡೂರ್ ಪ್ರೀ-ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ  ಇಬ್ಬರು ಪಿ.ಯೂ.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 14.2.2017 ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

  5. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಡೂರಿನ ಡಿಗ್ರೀ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುಡೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 14.2.2017 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು..


 
ಡಾ. ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಯೋಜಕರು